Home   Organisatie

De Voord

Verpleeghuis

Verpleeghuis De Voord

MISSIE
Verpleeghuis De Voord is één van de vijf locaties, die onderdeel uitmaakt van Zorgverlening Het Baken. Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto: “vertrouwd en dichtbij” kwalitatief goede zorg verleent aan voornamelijk inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Wij spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van onze cliënten door een breed pakket van welzijn, wonen, zorg en behandeling. Waar wij dit zelf niet kunnen leveren, zoeken wij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit de protestants-christelijke identiteit bieden wij, met accent, ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing. Onze medewerkers zijn attent, zorgzaam, goed opgeleid en collegiaal. Zó komen we samen tot de beste prestaties.

VISIE OP WELZIJN
Welzijn beïnvloedt de gezondheid van de mens in positieve zin! Daarom willen wij de welzijnsactiviteiten zo veel mogelijk laten aansluiten bij de wensen, interesses, hobby’s en beleving van de individuele cliënt, die zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar geluksbeleving. Wij gaan daarover in gesprek met de cliënt (of naaste familie) op basis van gelijkwaardigheid, en leggen gemaakte afspraken hierover vast.

VISIE OP WONEN
Het is ons streven dat cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde en veilige omgeving kunnen blijven wonen. Als thuis wonen niet meer gaat, willen wij een omgeving bieden waar de cliënt zichzelf kan zijn en blijven. Medewerkers en vrijwilligers dragen bij aan gastvrijheid, veiligheid en geborgenheid. Cliënten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op onze dienstverlening.

VISIE OP ZORG
De cliënt geeft richting aan zijn/haar leven. Dat betekent dat wij uitgaan van de zorgvraag van de individuele cliënt en daar onze zorgverlening op aansluiten. Daarvoor gaan wij in gesprek met de cliënt en zijn/haar nabije naasten en familie die wij zoveel mogelijk inschakelen, om de leefwereld van onze cliënten zo lang mogelijk veilig en vertrouwd te houden. Zo komen wij tegemoet aan de aard, de wensen en behoeften van onze cliënten.

VISIE OP BEHANDELING
Gezondheid heeft grote invloed op hoe mensen de kwaliteit van hun leven ervaren. In het besef dat gezondheid zich niet laat afdwingen ondersteunen wij cliënten om zo lang mogelijk zelf de regie te behouden, ook bij toenemende functionele beperkingen. Zo draagt behandeling in belangrijke mate bij aan de bevordering van de kwaliteit van leven en het behouden of bereiken van zo optimaal mogelijke functionele autonomie voor onze cliënten. Dit vraagt maatwerk, gericht op alle dimensies van het menselijk bestaan. Wij helpen de cliënt een evenwicht te vinden tussen draagkracht en draaglast. Wanneer herstel of stabilisatie van functiebeperkingen niet meer mogelijk is, begeleiden wij de cliënt en familie in de acceptatie van het verlies en zoeken waar mogelijk naar aanpassingen, om de autonomie zo lang en goed mogelijk te waarborgen. Daarin werken wij waar nodig en gewenst intensief samen met andere professionals, ook buiten onze organisatie.

Bovenstaande visie op welzijn, wonen en behandeling is de verdere concretisering van onze zorgvisie. Het is een belangrijke stimulans en inspirator om zorg te kunnen bieden, die een sterk professioneel karakter draagt met grote betrokkenheid en aandacht voor gezondheid en welzijn van de cliënt. Het accent ligt op ‘kwaliteit van leven’ !

Op de website van Het Baken www.zorgverlening-hetbaken.nl is de zorgvisie in zijn geheel te lezen.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

De Voord - Verpleeghuis De Voord
Verbonden aan:
Zorgverlening Het Baken

www: De Voord

Bezoekadres
Veldbloemenlaan 25
8081DL Elburg
(Gelegen tegenover De Oosterkerk.)

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

0525 680402
0525 680287
info@zorgverlening-hetbaken.nl

Postadres
Veldbloemenlaan 25
8081DL Elburg

KvK-nummer 08137342
Branchevereniging Actiz
Agbcode 41410408
De Voord - Verpleeghuis De Voord
Veldbloemenlaan 25
8081DL Elburg

Laatste controle op 5 augustus 2016

Achtergrondfoto